• Khai nhận thừa kế

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 6:27 AM GMT+7, Thứ ba, 10/03/2015

  Tư vấn lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế

  Tư vấn lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế


  Để đảm bảo việc khai nhận di sản thừa kế được thuận lợi người lập di chúc nên thực hiện việc công chứng, chứng thực sau khi lập di chúc. Công ty luật SP chuyên dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan luôn mong muốn được hỗ trợ Quý vị trong thời gian sớm nhất.

 • Khai nhận di sản thừa kế trước khi làm thủ tục sang tên

  Khai nhận di sản thừa kế trước khi làm thủ tục sang tên


  Khai nhận di sản thừa kế trước khi làm thủ tục sang tên là chuỗi thủ tục chuyển quyền sử dụng đất do thừa kế mà người để lại thừa kế không lập di chúc. Sau đây cùng Luật sư SPlaw phân tích các quy định pháp luật để làm rõ thủ tục này

 • Quy định về thừa kế thế vị khi không có di chúc

  Quy định về thừa kế thế vị khi không có di chúc


  Trường hợp người để lại di sản chết không có di chúc, người thuộc diện hưởng thừa kế theo pháp luật lại chết cùng thời điểm hoặc trước thời điểm người để lại di sản chết thì áp dụng quy định của thừa kế thế vị.

 • Hướng dẫn thủ tục khai nhận thừa kế cổ phần, phần vốn góp

  Hướng dẫn thủ tục khai nhận thừa kế cổ phần, phần vốn góp


  Khi cổ đông của công ty cổ phần hoặc thành viên công ty TNHH chết, thì số cổ phần/ phần vốn góp của họ trong công ty trở thành tài sản thừa kế để lại cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp cổ đông/ thành viên chết không để lại di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật được hưởng.

 • 1
Tổng số trang: 1