Tư vấn lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế
Tư vấn lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế
26/01/2018
23106

Để đảm bảo việc khai nhận di sản thừa kế được thuận lợi người lập di chúc nên thực hiện việc công chứng, chứng thực sau khi lập di chúc. Công ty luật Trí Nam  chuyên dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan luôn mong muốn được hỗ trợ Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Quy định về thừa kế thế vị khi không có di chúc
Quy định về thừa kế thế vị khi không có di chúc
27/06/2017
2845

Trường hợp người để lại di sản chết không có di chúc, người thuộc diện hưởng thừa kế theo pháp luật lại chết cùng thời điểm hoặc trước thời điểm người để lại di sản chết thì áp dụng quy định của thừa kế thế vị.

Hướng dẫn thủ tục khai nhận thừa kế cổ phần, phần vốn góp
Hướng dẫn thủ tục khai nhận thừa kế cổ phần, phần vốn góp
27/06/2017
3298

Khi cổ đông của công ty cổ phần hoặc thành viên công ty TNHH chết, thì số cổ phần/ phần vốn góp của họ trong công ty trở thành tài sản thừa kế để lại cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp cổ đông/ thành viên chết không để lại di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật được hưởng.


  • 1
Tổng số trang: 1