• Hợp đồng ủy quyền

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 8:02 AM GMT+7, Thứ sáu, 13/03/2015

  So sánh Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

  So sánh Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền


  Trong giao kết hợp đồng có được sử dụng giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền không? Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền khác nhau như thế nào?

 • Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền mới

  Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền mới


  Hợp đồng sử dụng khi cá nhân, tổ chức muốn hủy bỏ hợp đồng ủy quyền định đoạt, ủy quyền sử dụng tài sản, ô tô, quyền sử dụng đất đã được công chứng trước đó. Hợp đồng được luật sư cập nhật năm 2015.

 • Quy định về giấy ủy quyền sử dụng xe ô tô

  Quy định về giấy ủy quyền sử dụng xe ô tô


  Có thể mua bán xe ô tô dưới hình thức lập giấy ủy quyền sử dụng xe ô tô hoặc hợp đồng sử dụng xe ô tô không? Có giấy ủy quyền sử dụng xe ô tô có bị xử phạt lỗi không chính chủ?

 • Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô mới

  Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô mới


  Mẫu giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô có công chứng đảm bảo người sử dụng xe ô tô không bị xử phạt lỗi xe không chính chủ. Các bạn khi thực hiện mua bán xe ô tô có thể sử dụng hình thức này để tránh phải thực hiện thủ tục sang tên.

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền năm 2017

  Mẫu giấy ủy quyền mới nhất


  Tư vấn soạn thảo nội dung hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền thực hiện giao dịch dân sự hoặc ký kết hợp đồng. Phân tích giá trị của giấy ủy quyền viết tay và giấy ủy quyền công chứng cùng điểm khác biệt giữa hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền và cách sử dụng trong thực tế của hai loại giấy tờ này.

 • Công chứng hợp đồng ủy quyền khi vắng mặt một bên

  Công chứng hợp đồng ủy quyền khi vắng mặt một bên


  Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ (hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng) có hiệu lực thi hành từ ngày 25-2-2013. Trong nghị định có quy định về việc công chứng hợp đồng ủy quyền khi bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng.

 • Mẫu hợp đồng ủy quyền

  Mẫu hợp đồng ủy quyền năm 2013


  Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Splaw xin trích dẫn mẫu hợp đồng ủy quyền để quý vị tham khảo và sử dụng

 • Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ủy quyền năm 2013

  Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ủy quyền năm 2013


  Hợp đồng ủy quyền là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến không chỉ trong hoạt động của doanh nghiệp, trong hoạt động của các tổ chức mà nó còn sử dụng trong các giao dịch dân sự của cá nhân. Khi soạn thảo loại hợp đồng này để đảm bảo quyền lợi cao nhất của bản thân người tham gia hợp đồng ủy quyền cần lưu ý các quy định pháp luật về hợp đồng ủy quyền

 • 1
Tổng số trang: 1