• Hóa đơn lập sai

  • RSS
  • Câp nhật lúc: 11:39 PM GMT+7, Chủ nhật, 29/03/2015

    Xử lý hóa đơn lập sai tên, địa chỉ người mua

    Xử lý hóa đơn lập sai tên, địa chỉ người mua


    Từ 01/01/2015 hóa đơn đỏ khi xuất ra phát hiện thấy sai sót về tên, địa chỉ người mua thì doanh nghiệp không phải thực hiện hủy hóa đơn xuất lại mà chỉ cần làm biển bản điều chỉnh và ký kết giữa hai bên. Để hiểu rõ quy định mới này mời các bạn tham khảo nội dung dưới đây.

    1 
Tổng số trang: 1