Tư vấn thủ tục khai thuế cho chi nhánh công ty
Chi nhánh có phải thực hiện các thủ tục về thuế ?
06/06/2018
2532

Chi nhánh công ty có hai hình thức là hoạch toán phụ thuộc và hình thức hoạch toán độc lập. Hình thức hoạch toán sẽ quyết định nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh, vậy đối với nghĩa vụ kê khai thuế GTGT, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân thì chi nhánh có phải kê khai không?  

Báo giá thành lập chi nhánh tại Hà Nội
Hướng dẫn lập chi nhánh doanh nghiệp
25/12/2018
8191

Thành lập chi nhánh công ty là bước mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, các xưởng sản xuất, văn phòng giao dịch, kho chứa hàng ở tỉnh khác của doanh nghiệp đều phải đăng ký dưới hình thức chi nhánh. Vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty được quy định như thế nào?


  • 1
Tổng số trang: 1