• Giấy vay nợ

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 10:40 PM GMT+7, Thứ hai, 17/04/2017

  Giấy vay tiền cá nhân mẫu mới nhất

  Giấy vay tiền cá nhân mẫu mới nhất


  Giấy vay tiền cá nhân mẫu chuẩn được cập nhật bởi luật sư công ty luật SP. Mẫu có thể đánh máy hoặc viết tay tùy theo thỏa thuận của các bên.

 • Mẫu giấy vay tiền mới nhất

  Mẫu giấy vay tiền


  Các mẫu giấy vay tiền, vay nợ mới nhất được luật sư soạn thảo chuẩn theo quy định pháp luật. Mẫu có thể đánh máy hoặc viết tay đều đảm bảo giá trị pháp lý

 • Hiệu lực của giấy vay nợ viết tay theo quy định mới

  Hiệu lực của giấy vay nợ viết tay


  Giá trị pháp lý của giấy vay nợ viết tay theo quy định pháp luật hiện hành. Cho vay nợ cá nhân có bắt buộc phải công chứng hay chỉ giao kết thông qua giấy viết tay là ổn rồi? Cùng luật sư phân tích quy định tại Bộ luật dân sự 2015 để cùng làm rõ hiệu lực của giấy vay nợ viết tay.

 • 1
Tổng số trang: 1