• Giấy phép lao động

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 10:59 AM GMT+7, Thứ hai, 27/03/2017

  Điều kiện miễn giấy phép lao động năm 2017

  Điều kiện miễn giấy phép lao động cho Giám đốc nước ngoài


  Giám đốc công ty vốn nước ngoài có được miễn giấy phép lao động – Tư vấn thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Xin miễn giấy phép lao động sẽ cần những điều kiện gì? Cùng luật sư làm rõ vấn đề trên.

 • chuyen-gia-nuoc-ngoai-lam-viec-o-viet-nam-den-90-ngay-khong-phai-xin-phep-lao-dong

  Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến 90 ngày/năm không phải xin phép lao động


   Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

 • Dịch vụ xin cấp lại giấy phép lao động

  Dịch vụ xin cấp lại giấy phép lao động


  Thủ tục xin cấp giấy phép lao động đã có rất nhiều thay đổi theo nghị định 11/2016/NĐ-CP theo đó phải xin cấp lại giấy phép lao động khi hết hạn thay vì gia hạn giấy phép lao động. Đối với trường hợp người nước ngoài thay đổi địa điểm làm việc khác tỉnh phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động nhưng được miễn xuất trình giấy tờ chứng minh bằng cấp, kinh nghiệm.

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 01 cho người nước ngoài

  Phiếu lý lịch tư pháp số 01 cho người nước ngoài


  Bạn muốn xin phiếu lý lịch tư pháp cho chuyên gia nước ngoài, người lao động nước ngoài hoặc giám đốc người nước ngoài của công ty bận để thực hiện xin cấp giấy phép lao động cho họ? Hãy cùng luật sư tìm hiểu thủ tục này.

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

  Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp


  Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu mới nhất năm 2015. Tờ khai sử dụng xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương hoặc trung tâm tư pháp quốc gia.

 • Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài


  Căn cứ điều 173 Luật lao động có hiệu lực ngày 01/05/2013 và điều 11 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định về thời hạn của giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có sự thay đổi thay vì không quá 03 năm như trước kia. Cụ thể

 • Quy định mới về gia hạn giấy phép lao động

  Quy định mới về gia hạn giấy phép lao động


  Từ 01/11/2013 nghị định 102/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sẽ thắt chặt các quy định về cấp giấy phép lao động. Trong đó thủ tục gia hạn giấy phép lao động chịu tác động lớn nhất

  1 2 3 
Tổng số trang: 3