• Giấy phép đầu tư

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 6:23 AM GMT+7, Thứ bảy, 25/03/2017

  Các quy định mới về cấp giấy chứng nhận đâu tư

  Giấy chứng nhận đầu tư và những thay đổi mới nhất


  Giấy chứng nhận đầu tư công ty vốn nước ngoài được tách thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bước đột phá trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng cho công ty vốn nước ngoài, công ty liên doanh tại Việt Nam. Thay đổi trong quản lý giấy phép đầu tư của công ty nước ngoài như vậy giúp ích như thế nào? Hãy cùng tham khảo ý kiến chia sẻ của luật sư dưới đây.

 • Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư nhanh năm 2017

  Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép đầu tư


  Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư – Nhận thực hiện trọn gói thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký đầu tư cho công ty vốn nước ngoài tại Miền Bắc. Dịch vụ đăng ký đầu tư đảm bảo nhanh, uy tín, đồng thời nhà đầu tư được luật sư trợ giúp tận tâm trong việc triển khai dự án tại Việt Nam như thủ tục nhập khẩu máy móc, đánh giá tác động môi trường hoặc xin giấy chứng nhận PCCC.

 • Dịch vụ sửa đổi bổ sung giấy phép đầu tư

  Dịch vụ sửa đổi bổ sung giấy phép đầu tư


  Dịch vụ sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là dịch vụ pháp lý nổi bật của công ty Luật SPlaw. Công ty chúng tôi mong muốn độ uy tín và sự chuyên nghiệp của dịch vụ sẽ giúp các dịch vụ pháp lý công ty nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp

 • Giấy chứng nhận đầu tư

  Giấy chứng nhận đầu tư


  Giấy chứng nhận đầu tư được Cơ quan quản lý đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cấp cho doanh nghiệp đăng ký lập dự án đầu tư. Theo quy định Luật đầu tư Giấy chứng nhận đầu tư có các điểm đặc biệt sau

 • 1
Tổng số trang: 1