Tư vấn quy trình hủy bỏ việc đăng ký kết hôn trái luật nhanh
Tư vấn thủ tục xin hủy việc kết hôn trái luật và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
26/03/2018
1086

Thủ tục xin hủy việc kết hôn trái luật thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Điều kiện xin hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân gia đình 2014 và quy định xử lý kết hôn trái pháp luật được ghi nhận chi tiết tại thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13.

Cách xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất
Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất
14/03/2018
1024

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được quy định tại khoản 1 điều 24 nghị định 123/2015/NĐ-CP. Luật sư xin chia sẻ tài liệu cần có trong hồ sơ xin cấp lại đăng ký kết hôn và các bước thực hiện thủ tục tại UBND xã phường.


  • 1
Tổng số trang: 1