Luật tố tụng hành chính năm 2019 bản đầy đủ
Luật tố tụng hành chính bản mới nhất
30/01/2019
2107

Luật tố tụng hành chính mới nhất hiện nay là Bộ luật số 93/2015/QH13 ban hành ngày 25/22/2015 thay thế cho Luật tố tụng hành chính năm 2010. Việc khởi kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính được ban hàng sau ngày 01/07/2016 đều được Tòa án giải quyết căn cứ vào Luật tố tụng hành chính năm 2015.


  • 1
Tổng số trang: 1