• Điều kiện kinh doanh

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 9:21 PM GMT+7, Thứ hai, 17/04/2017

  Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

  Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề


  Công ty luật SP chuyên dịch vụ đăng ký kinh doanh xin đăng tải danh sách ngành nghề yêu cầu phải xuất trình chứng chỉ hành nghề của một chức danh quản lý công ty khi đăng ký. Khi thực hiện thủ tục doanh nghiệp phải nộp kèm hồ sơ bản sao công chứng chứng chỉ  hành nghề và có thể phải xuất trình bản gốc chứng chỉ để đối chiếu.

 • Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện năm 2015

  Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện năm 2015


  Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Lĩnh vực đầu tư có điều kiện) áp dụng từ 01/07/2015 cho nhà đầu tư nước ngoài. Công ty vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục thẩm tra dự án khi đăng ký, bổ sung ngành nghề thuộc các lĩnh vực này.

 • Điều kiện đăng ký kinh doanh online năm 2015

  Điều kiện đăng ký kinh doanh online năm 2015


  Thủ tục đăng ký kinh doanh online bao gồm 02 quy trình: Đăng ký kinh doanh doanh có ngành nghề kinh doanh online như bán hàng online, cung cấp dịch vụ trên internet,... Quy trình thứ hai là thủ tục đăng ký kinh doanh online cho website tới Bộ công thương và cơ quan quản lý thuế để đủ điều kiện kinh doanh.

 • Điều kiện đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

  Điều kiện đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô


  Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe du lịch năm 2015 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công ty sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô khắc khi kinh doanh.

 • Điều kiện đăng ký kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu

  Điều kiện đăng ký kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu


  Hoạt động kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu là ngành nghề không có điều kiện khi đăng ký kinh doanh. Mã ngành kinh tế Việt Nam đối với mã ngành này là 4649 đối với hoạt động bán buôn mỹ phẩm và 4772 đối với hoạt động bán lẻ, mở shop mỹ phẩm.

 • Điều kiện đăng ký kinh doanh dược phẩm và dược liệu

  Điều kiện đăng ký kinh doanh dược phẩm và dược liệu


  Kinh doanh dược phẩm và dược liệu có mã ngành kinh tế Việt Nam số 4649. Đây là ngành nghề kinh doanh yêu cầu Giám đốc hoặc một chức vụ quản lý phải có chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm, dược liệu đúng theo nội dung hoạt động. 

 • Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học

  Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học


  Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học nước ngoài cho doanh nghiệp là một trong các dịch vụ pháp lý được liên hệ đông đảo của công ty Luật SPlaw. Ngày một nhiều doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề tư vấn du học được thành lập đáp ứng nhu cầu rất lớn của giới tri thức Việt Nam

 • Cách ghi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp năm 2013

  Cách ghi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp năm 2013


  Bắt buộc đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành là một trong các quy định tại thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ban hành ngày 21/01/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013. Theo đó doanh nghiệp trong nước sẽ phải tuân thủ triệt để quy định về mã ngành

 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ GTGT trên mạng Internet

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ GTGT trên mạng Internet


  Dịch vụ GTGT trên mạng Internet là một loại hình của dịch vụ viễn thông không thiết lập hạ tầng theo đó khi kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện chuyên ngành theo quy định của Luật viễn thông và các văn bản hướng dẫn liên quan

 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không


  Quy định mới về điều kiện của tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung được ban hành trong nghị định số 30/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2013 sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/06/2013

Tổng số trang: 2