Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp dân sự 2019
Thủ tục khởi kiện và mẫu đơn khởi kiện mới nhất
23/01/2019
83585

Chia sẻ mẫu đơn khởi kiện mới nhất cùng ý kiến tư vấn của luật sư cách thủ tục khởi kiện các tranh chấp tại Tòa án nhân dân. Thủ tục khởi kiện vụ án được thực hiện theo quy trình quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Dựa theo đặc điểm riêng của từng loại tranh chấp mà bạn gặp phải khi thực hiện thủ tục khởi kiện bạn nên lưu ý những vấn đề sau đây:


  • 1
Tổng số trang: 1