Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
27/06/2017
1379

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhanh nhất năm 2015 . Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư áp dụng cho công ty vốn nước ngoài tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương khi tăng vốn đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung mã HS, thay đổi tên, thuê thêm đất,...


  • 1
Tổng số trang: 1