Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh
Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
02/05/2019
198

Luật đầu tư 2014 cho phép các nhà đầu tư được quyền tham gia góp vốn triển khai kinh doanh và phân chia lợi nhuận thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC). Trong đó đối với các bên liên doanh đều là nhà đầu tư Việt Nam thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư. Nhà đầu tư trong hợp đồng có thể là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đó không giới hạn phạm vi hợp tác kinh doanh theo hợp đồng.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng hứa thưởng chuẩn luật
Quy định về hứa thưởng và căn cứ soạn thảo hợp đồng hứa thưởng
11/04/2018
2102

Tư vấn soạn hợp đồng hứa thưởng theo mẫu mới 2018. Doanh nghiệp khi trích thưởng cho đại lý thì việc hoạch toán chi phí được áp dụng như thế nào? Cùng luật sư phân tích các quy định về hứa thưởng và cách soạn thảo hợp đồng hứa thưởng chuẩn luật.

Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản mới nhất
Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản mới nhất
05/06/2018
12468

Tải ngay mẫu hợp đồng cho mượn tài sản thông dụng nhất. Tư vấn hình thức và nội dung của hợp đồng mượn tài sản để đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định pháp luật hiện nay


  • 1
Tổng số trang: 1