Địa vị pháp lý của người đại diện theo pháp luật
Đại diện theo pháp luật và căn cứ xác lập quyền đại diện
03/04/2018
149

Pháp luật thừa nhận quyền đại diện cá, pháp nhân để xác lập, thực hiện một giao dịch dân sự. Trong khuôn khổ bài viết luật sư phân tích căn cứ xác lập quyền đại diện cho cá nhân tổ chức và khái niệm người đại diện theo pháp luật để mọi người nắm rõ.

Tư vấn điều kiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật và điều kiện bổ nhiệm theo quy định mới
05/06/2018
4028

Tư vấn điều kiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khái niệm người đại diện theo pháp luật được ghi nhận như thế nào trong các quy định pháp luật? Hãy cùng luật sư tìm hiểu các quy định quan trọng liên quan đến người đại diện theo pháp luật của công ty.

Vai trò của người đại diện theo pháp luật công ty
Vai trò của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp
04/06/2018
7120

Người đại diện theo pháp luật – Tổng hợp quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 và cách xử lý các sai phạm của người đại diện theo pháp luật trong việc điều hành công ty. Ngoài chức danh Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên thì chức danh nào được nắm giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty?


  • 1
Tổng số trang: 1