Tư vấn các quy định mới về công ty cổ phần 2018
Quy định mới về Công ty cổ phần
03/04/2018
2407

Phân tích quy định về công ty cổ phần trong luật doanh nghiệp 2014, tư vấn các ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác trong việc triển khai kinh doanh, huy động vốn hoặc độ chặt chẽ trong cơ cấu quản lý công ty.

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Hà Nội
Cách giảm vốn điều lệ công ty cổ phần mới
15/02/2019
15871

Quy định GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN được ghi nhận tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014 về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Với tư cách đơn vị chuyên dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, công ty Luật Trí Nam xin tư vấn điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần và quy trình thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty để doanh nghiệp tham khảo và áp dụng trong thực tế.

Hiểu hơn về phương thức bầu dồn phiếu công ty cổ phần
Hiểu hơn về phương thức bầu dồn phiếu công ty cổ phần
27/06/2017
2709

Công ty cổ phần bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên ban kiểm soát (BKS) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo điều 104 Luật doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất
Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất
18/02/2019
7525

Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan được chia làm 02 giai đoạn đó là "Chuẩn bị thông tin, tài liệu" và "Thực hiện thủ tục hành chính"

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
27/06/2017
3257

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế

Thành lập công ty cổ phần giá rẻ tại Hà Nội
Dịch vụ thành lập công ty cổ phần
30/08/2018
7511

Dịch vụ thành lập công ty CỔ PHẦN là lĩnh vực chuyên sâu của công ty Luật Trí Nam, đây là mô hình doanh nghiệp phù hợp nhất cho việc bắt đầu kinh doanh, hùn vốn cùng bạn bè mà bạn nên lựa chọn. Luật sư xin phân tích các đặc điểm nổi bật của công ty cổ phần cùng hướng dẫn quy trình thành lập công ty cổ phần để quý vị tham khảo.

Mẫu biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị
Mẫu biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị
02/03/2015
8238

SPlaw xin trích dẫn mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần để Quý doanh nghiệp tiện tham khảo và sử dụng

Mẫu chương trình họp đại hội đồng cổ đông
Nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông
27/06/2017
2137

Nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông sử dụng trong việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thường niên hàng năm hoặc họp bất thường

Tư vấn các quy định mới về công ty cổ phần và điểm nổi bật của nó
Công ty cổ phần
22/04/2018
4821

Tư vấn các đặc điểm nổi bật của công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Phân tích ưu điểm của công ty cổ phần trong kinh doanh so với các loại hình doanh nghiệp khác trung đó có công ty TNHH.


  • 1
Tổng số trang: 1