• Câp nhật lúc: 12:46 AM GMT+7, Thứ hai, 14/11/2016

    co-dong-cong-ty-bi-mat

    Phải làm gì khi một cổ đông cổng ty bị mất?


     Một cổ đông trong công ty mất cũng có nghĩa là thành phần của hội đồng cổ đông đã thay đổi. Khi xảy ra sự kiện này việc chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần hay thay đổi cổ đông không những tuân theo luật doạnh nghiệp mà còn cần phải quan tâm đến luật dân sự về việc thừa kế.

    1 
Tổng số trang: 1