Quy định về chứng thực bản sao và thẩm quyền chứng thực
Quy định về chứng thực bản sao và thẩm quyền chứng thực
06/03/2015
1085

Ngày 16/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Mức phí chứng thực ở địa bàn chưa có tổ chức công chứng
Mức phí chứng thực ở địa bàn chưa có tổ chức công chứng
03/03/2015
1012

Liên Bộ Tài chính – Tư pháp đang xây dựng Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch trên các địa bàn chưa có tổ chức hành nghề công chứng.


  • 1
Tổng số trang: 1