Cách chia tài sản chung khi ly hôn năm 2018
Cách chia tài sản khi ly hôn mới nhất
02/02/2018
23740

Chia tài sản chung khi ly hôn – Chia sẻ cách chia tài sản chung vợ chồng theo quy định tại luật hôn nhân gia đình năm 2014. Vợ chồng được quyền phân chia tài sản hoặc yêu cầu Tòa án chia tài sản chung ngay trong thời kỳ hôn nhân. Xác định đâu là tài sản chung sẽ giúp người đưa ra yêu cầu được Tòa án chấp thuận và giải quyết sớm.

Cách chia tài sản đứng tên vợ khi ly hôn
Cách chia tài sản đứng tên vợ khi ly hôn
02/03/2015
1725

Hướng dẫn cách chia tài sản đứng tên vợ hoặc chồng khi ly hôn


  • 1
Tổng số trang: 1