• Cấp giấy phép lao động

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 1:12 AM GMT+7, Thứ hai, 17/04/2017

  Dịch vụ xin cấp lại giấy phép lao động

  Dịch vụ xin cấp lại giấy phép lao động


  Thủ tục xin cấp giấy phép lao động đã có rất nhiều thay đổi theo nghị định 11/2016/NĐ-CP theo đó phải xin cấp lại giấy phép lao động khi hết hạn thay vì gia hạn giấy phép lao động. Đối với trường hợp người nước ngoài thay đổi địa điểm làm việc khác tỉnh phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động nhưng được miễn xuất trình giấy tờ chứng minh bằng cấp, kinh nghiệm.

 • Quy định mới về gia hạn giấy phép lao động

  Quy định mới về gia hạn giấy phép lao động


  Từ 01/11/2013 nghị định 102/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sẽ thắt chặt các quy định về cấp giấy phép lao động. Trong đó thủ tục gia hạn giấy phép lao động chịu tác động lớn nhất

 • Dịch vụ giấy phép lao động nhanh và uy tín

  Dịch vụ giấy phép lao động nhanh và uy tín


  Dịch vụ giấy phép lao động nhanh và uy tín được cung cấp bởi công ty Luật SPlaw. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm về dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài ngày một nhiều hơn

  1 2 
Tổng số trang: 2