Quy định về thừa kế thế vị khi không có di chúc
Quy định về thừa kế thế vị khi không có di chúc
27/06/2017
2740

Trường hợp người để lại di sản chết không có di chúc, người thuộc diện hưởng thừa kế theo pháp luật lại chết cùng thời điểm hoặc trước thời điểm người để lại di sản chết thì áp dụng quy định của thừa kế thế vị.

Mẫu di chúc viết tay
Mẫu di chúc viết tay 2015
17/04/2017
94686

Mẫu di chúc viết tay mới nhất được luật sư cập nhật năm 2015. Theo quy định của luật dân sự thì di chúc viết tay, di chúc có người làm chứng, di chúc có công chứng chứng thực đều có giá trị pháp luật.


  • 1
Tổng số trang: 1