Tư vấn quy định về bổi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Mức bồi thường thiệt hại theo bộ luật dân sự mới
20/05/2017
9891

Phân loại những thiệt hại được yêu cầu bồi thường theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH13. Pháp luật quy định như thế nào về “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”? Hãy cùng tham khảo nội dung phân tích dưới đây của luật sư.


  • 1
Tổng số trang: 1