Nội dung bộ luật lao động mới nhất năm 2018
Bộ luật lao động năm 2013
03/06/2018
77735

Bộ luật lao động - Cập nhật nội dung Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013. Bộ luật Lao động gồm có 17 Chương và 1.242 Điều (tăng 23 điều so với Bộ luật lao động cũ). Để tiện cho việc tra cứu các quy định pháp luật về lao động luật sư xin tổng hợp một số thay đổi quan trọng trong luật để các bạn tham khảo.


  • 1
Tổng số trang: 1