Quy định mới về mức lương hưu được hưởng năm 2018
Cách tính mức lương hưu được hưởng theo số năm đóng bảo hiểm xã hội
22/02/2018
1811

Quy định mới về tính mức lương hưu theo số năm đóng bảo hiểm xã hội. Theo thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc có sự thay đổi về cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm và tuổi hưởng lương hưu, cùng luật sư cập nhật các quy định mới về bảo hiểm xã hội 2018 để cùng nắm bắt. 

Mức lương hưu và trợ cấp BHXH năm 2015
Mức lương hưu và trợ cấp BHXH năm 2015
02/03/2015
865

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định này.

Giấy đề nghị thay đổi người nhận BHXH hàng tháng
Giấy đề nghị thay đổi người nhận BHXH hàng tháng
26/02/2015
982

Mẫu giấy đề nghị thay đổi người nhận bảo hiểu xã hội mới nhất được luật sư cập nhật đầu năm 2015. Cá nhân khi muốn thay đổi người ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội thay mình có thể sử dụng biểu mẫu trên.

Mẫu hợp đồng lao động thông dụng nhất 2018
Mẫu hợp đồng lao động chuẩn pháp luật
03/06/2018
61287

Luật Trí Nam xin chia sẻ quy định về hợp đồng lao động, cách điều chỉnh nội dung HĐLĐ bằng phụ lục hợp đồng lao động theo quy định mới. Doanh nghiệp vui lòng tải mẫu hợp đồng lao động, mẫu phụ lục HĐLĐ để hiểu được các chia sẻ mà luật sư phân tích.

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2014
Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2014
27/02/2015
4777

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2014 theo hương dẫ của Bảo hiểm xã hội

Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần
01/03/2015
5564

SPlaw xin hướng dẫn hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi gặp các vấn đề vướng mắc có liên quan, vui lòng liên hệ 19006196 để được trợ giúp

A02-TS Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
A02-TS Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
02/03/2015
7610

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện số A02-TS được ban hành kèm theo quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. SPlaw xin trích dẫn để quý bạn đọc tiện tham khảo và sử dụng

A01-TS Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội
A01-TS Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội
02/03/2015
21735

A01-TS Mẫu tờ khai đăng ký bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. SPlaw xin trích dẫn để quý bạn đọc tiện tham khảo và sử dụng

Di chuyển nơi hưởng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
Di chuyển nơi hưởng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
03/03/2015
1232

Người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp khi thay đổi nơi ở cần tiến hành thủ tục di chuyển nơi hưởng hưu, hưởng trợ cấp. Splaw xin hướng dẫn thủ tục để Quý vị tiện tham khảo

Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng bảo hiểm xã hội
Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng bảo hiểm xã hội
03/03/2015
1192

Người lao động khi tiến hành thủ tục xin hưởng lương hưu cần thực hiện các bước sau


  • 1
Tổng số trang: 1