Soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại (phần 1)

2:47 PM GMT+7, Thứ tư, 04/03/2015
2386

Việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kĩ năng. Người soạn thảo phải dự tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Vì vậy, việc nắm vững các các kiến thức cần thiết trong nội dung hợp đồng thương mại sẽ giúp các bên tham gia đàm phán có được những điều kiện cần thiết đảm bảo lợi ích cần thiết của mình khi ký kết hợp đồng.

>> Dịch vụ soạn thảo và tư vấn hợp đồng

>> Soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại (phần 2).

>> Soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại (phần 3).

1. Một số nội dung cơ bản

1.1 phần chung

Hợp đồng phải có các điều khoản chung. Đó không chỉ là các căn cứ pháp luật mà còn là những vấn đề cơ bản quyết định việc tham gia vào hợp đồng bao gồm:

- Lý do ký kết hợp đồng với đối tác là gì?

- Đối tác có kinh nghiệm tham gia hoạt động lĩnh vực kinh doanh này không?

- Đối tác cam kết sẽ làm gì cho bạn và bạn cam kết làm gì cho đối tác?

- Khi nào các bên đồng ý thực hiện hợp đồng?

- Có những chi tiết đặc biệt nào được thảo luận trong quá trình đàm phán hợp đồng để đi đến quyết định ký kết hợp đồng?

- Có thời hạn cụ thể trong việc giao nhận hàng hóa hay dịch vụ không?

- Có sự việc hay điều kiện nào diễn ra trước khi bạn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình không?

1.2 Điều khoản thanh toán

Các điều khoản thanh toán là phần không thể thiếu trong hợp đồng và không được phép bỏ qua hay để tới tận khi ký kết hợp đồng mới xem xét. Một hợp đồng chặt chẽ thì tránh những quy định tối nghĩa về số tiền được nợ ,  hay phải có công thức rõ ràng để xác định số nợ, đưa ra các điều khoản quy định rõ ràng số tiền được nợ là bao nhiêu và nợ tới khi nào, các hình thức chế tài nếu một bên không thanh toán hay thanh toán chậm, quy định phân chia trách nhiệm thanh toán các khoản thuế liên quan tới hợp đồng.

Trong nhiều trường hợp, do hợp đồng không nêu rõ về thời gian cụ thể để giao hàng hóa; dịch vụ hoặc thời hạn thực hiện hợp đồng, nên bên bán hàng; cung cấp dịch vụ có thể lợi dụng các thiết sót này nhằm trì hoãn việc giao hàng hóa; dịch vụ.

Những sai sót tương tự như vậy, có thể làm cho bên mua hàng hóa; nhận dịch vụ phải chịu tổn thất do không nhận được hàng hóa; dịch vụ trong thời hạn như mong muốn. Trong một số trường hợp khác, do hợp đồng không quy định hàng hóa dịch vụ được giao cho ai và thủ tục ký nhận như thế nào.

Thậm chí, thực tế hàng hóa; dịch vụ được giao cho nhân viên của bên mua và các chứng từ giao hàng đã không ghi rõ người nhận hàng là ai hoặc trong một số trường hợp cụ thể, người nhận hàng chỉ là nhân viên làm việc thời vụ của bên nhận hàng vào thời điểm giao hàng và sau này, đã chuyển đi chỗ khác.

Bên bán đã không thể tìm thấy người ký nhận hàng để chứng minh rằng hàng hóa; dịch vụ được giao cho bên mua và được người của bên mua xác nhận. Một lỗi cơ bản khác mà các bên thực hiện hợp đồng thương mại hay mắc phải là trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên thỏa thuận thay đổi các nội dung về điều kiện giao hàng hoặc địa điểm giao hàng so với hợp đồng nhưng lại không ký kết văn bản ghi lại các nội dung thỏa thuận mới đó.

Do thực hiện theo những thỏa thuận bằng miệng như vậy, bên bán đã giao hàng sai và vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng thương mại. Viện cớ bên bán giao hàng sai với hợp đồng, bên mua có thể từ chối thanh toán hoặc tìm cách khấu trừ giá trị hàng hóa bằng các hình thức phạt vi phạm hợp đồng hoặc đòi bồi thường thiệt hại.

Trong nhiều trường hợp tương tự như vậy, bên bán phải gánh chịu các thiệt hại tài chính nặng nề phát sinh từ những sơ suất tương như hết sức đơn giản trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại.

1.3 Mô tả hàng hóa được mua bán hoặc cung cấp dịch vụ trong hợp đồng thương mại

Một trong những nguyên nhân làm phát sinh tranh chấp giữa các bên ký kết hợp đồng thương mại là định nghĩa về loại hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp không được miêu tả cụ thể và rõ ràng trong hợp đồng. Đối tượng của hợp đồng được mô tả sơ sài có thể tạo điều kiện cho bên cung cấp hàng hóa; dịch vụ hay bên nhận hàng hóa dịch vụ có cơ hội để vi phạm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

Việc mô tả không cụ thể đối tương được mua bán hoặc dịch vụ được cung cấp có thể được bên bán hàng hóa hoặc bên cung cấp dịch vụ giao hàng kém chất lượng hoặc không đúng chủng loại hoặc cũng có khi trở thành căn cứ cho bên nhận hàng hóa; dịch vụ từ chối thanh toán với lý do hàng hóa; dịch vụ không đúng theo thỏa thuận.

Phòng tư vấn pháp luật