Sa thải người lao động theo đúng quy trình

10:46 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1216

Các chế độ bảo hiểm, chế độ đãi ngộ với trường hợp bị sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động là khác nhau. Đặc biệt trong các hình thức đơn phương chấm dứt thì sa thải là hình thức được coi là nặng nhất, có ảnh hưởng rất lớn đến người lao động. Sa thải đúng quy trình là như thế nào? Làm sao để ngưởi sử dụng lao động cũng như người lao động có thể bảo vệ quyền lợi của mình?

 Người sử dụng lao động phải gửi thông báo về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho những đối tượng liên quan. Cuộc họp được tiến hành khi có đầy đủ các thành phần tham dự. Cuộc họp phải được lập thành văn bản và có các thành viên tham dự. Quyết định sa thải được ban hành trong thời hạn 6 tháng hoặc 12 tháng trong trương hợp vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm của người lao động .

Với những trường hợp người lao động sai phạm đã có thông báo nhiều lần về xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động có quyền sa thải. Nhưng khi sa thải cũng phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục nhất định, và người lao động cũng phải biết về điều đó chứ không phải tự ý ra quyết định sa thải người lao động mà người đó không hề biết gì. Để tránh trường hợp sa thải không đúng trình tự, không đúng thẩm quyền dẫn đến tranh chấp sau này,đồng thời cũng để người lao động không bị xâm phạm quyền lợi thì cả hai bên đều phải nắm được những quy định của pháp luật về trình tự sa thải.
- Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật người lao động được áp dụng trong các trường hợp:
+) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
+) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
+) Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
- Trình tự xử lý kỷ luật sa thải được hướng dẫn tại Điều 30 nghị định 05/2015/NĐ-CP. Cụ thể:
+) Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
+) Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động.
+) Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
+) Ra quyết định xử lý kỷ luật lao động: người sử dụng lao động ra quyết định xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động. Quyết định xử lý kỷ luật sa thải phải được ban hành trong thời hạn 6 tháng hoặc 12 tháng trong trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm của người lao động. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.