Quy định về con dấu của ban quản trị nhà chung cư

10:30 PM GMT+7, Thứ hai, 12/03/2018
11373

Ngày 15/02/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 02/2016/TT-BXD về ban hành quy chế, quản lý nhà chung cư: “Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu” (Điều 17 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư 02/2016/TT-BXD)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Quy chế này thì: “Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp quận, Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của Ban quản trị; trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị phải lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý con dấu (tên Ban quản trị nhà chung cư khắc trên con dấu phải trùng với tên Ban quản trị đã được Ủy ban nhân dân cấp quận công nhận)”.

Theo những quy định này, Ban quản trị chung cư là pháp nhân có con dấu và phải được đăng ký theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, theo quy định của Nghị định 99/2016/NĐ-CP về Quản lý sử dụng con dấu vừa có hiệu lực ngày 01/7/2016 cũng đã có quy định điều kiện được sử dụng con dấu như sau: “Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng” và theo khoản 15 Điều 8 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định cơ quan sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng bao gồm Tổ chức khác được cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động và được phép sử dụng con dấu. Như vậy hoàn toàn đủ cơ sở pháp lý cho việc đăng ký con dấu của ban quản trị nhà chung cư.

 1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình Ban chủ nhiệm hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

 2. Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu:

 - Bản sao Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư của UBND cấp quận;

 - Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền;

 - Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người thực hiện thủ tục;

 3. Cơ quan giải quyết : Phòng cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Thành phố Hà Nội