Quy định về biên bản họp Hội đồng thành viên theo luật doanh nghiệp 2014

4:03 PM GMT+7, Thứ năm, 25/01/2018
761

 Gửi luật sư, xin hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về Biên bản họp Hội đồng thành viên? So với luật doanh nghiệp năm 2005 thì quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên có gì thay đổi? Trường hợp tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một số vướng mắc pháp luật doanh nghiệp thì tôi có thể liên hệ theo phương thức nào? Xin luật sư giải đáp sớm giúp tôi (Câu hỏi được gửi từ bạn đọc có email ngxyxndxyxnminhtx@gmail.com).

 Trả lời tư vấn: Chào bạn, Biên bản họp Hội đồng thành viên được quy định mới nhất tại Điều 61 Bộ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Luật sư sẽ trích dẫn quy định mới và cũ để từ đó bạn dễ dàng thấy được điểm mới nổi bật trong luật doanh nghiệp 2014

Quy định tại Luật doanh nghiệp 2014

" 1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp; 

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận; 

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết; 

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp. 

3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên. "

Quy định tại Luật doanh nghiệp 2005

" 1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. 

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp; 

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp; 

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận; 

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết; 

đ) Các quyết định được thông qua; 

e) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp. "

Theo đó, về nội dung biên bản họp hội đồng thành viên của cả luật doanh nghiệp 2005 và luật doanh nghiệp 2014 đều không có sự khác biệt đáng kể. Điều tiến bộ hơn hết của luật doanh nghiệp năm 2014 đã ghi nhận hình thức ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác là cách thức để lưu trữ biên bản họp; điều này vừa thuận lợi cho doanh nghiệp vừa có thể lưu giữ một cách chính xác nhất nội dung cuộc họp.

Thông thường quy định pháp luật đều khá ngắn gọn, xúc tích như trên, để có thể áp dụng pháp luật tốt nhất Bạn còn phải đọc thêm các hướng dẫn tại Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, thông tư của bộ kế hoạch và đầu tư, quyết định của thủ tướng chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan nhà nước liên quan đến quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên . Hiện tại công ty luật SP đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua điện thoại 19006196 hỗ trợ cho mọi thương nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu các quy định pháp luật doanh nghiệp. Với trình độ chuyên môn chuyên sâu và kinh nghiệm tư vấn quản trị doanh nghiệp lâu năm, nội dung các luật sư hỗ trợ bao gồm:

- Phân tích chi tiết quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên và đưa ra các ví dụ minh họa để giúp bạn nắm bắt chi tiết quy định.

- Tư vấn tháo gỡ vướng mắc pháp luật gặp phải liên quan đến Biên bản họp Hội đồng thành viên .

- Hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hành chính liên quan đến Biên bản họp Hội đồng thành viên .

- Tra cứu văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên .

Vì vậy bạn hãy gọi ngay tới số 19006196 và cho chúng tôi biết vấn đề pháp lý bạn cần hỗ trợ. Luật sư sẽ hỗ trợ vào khung giờ hành chính 8h – 17h tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.