Quảng cáo bằng hình thức treo biển, băng rôn có phải xin giấy phép?

12:58 PM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1306

 TRường tôi đang thực hiện hoạt động tuyển sinh, có kế hoạch treo băng rôn ở trước các cổng trường cấp 3, tôi muốn hỏi hoạt động này có cần phải xin giấp phép gì không?

Nếu như trước đây tổ chức, cá nhân muốn thực hiện quảng cáo trên phương tiện bảng, băng-rôn hiện nay,phải có Giấy phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì từu khi Luật quảng cáo 2012 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, hình thức quảng cáo này không phải xin giấy phép mà chỉ cần thông báo trước 15 ngày, trong thời hạn 05 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo.

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo,treo băng rôn quảng cáo gồm:

1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.

4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn hoặc bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m­2 trở lên.

Ngoài ra, quảng cáo trên phương tiện giao thông cũng không phải xin phép quảng cáo nhưng phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và pháp luật về giao thông. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.