Phụ cấp ăn trưa và thuế thu nhập cá nhân

11:01 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
2189

Phụ cấp ăn trưa là phần chi phí được loại bỏ khi tính thu nhập chiu thuế. Đến năm 2015 thì mức phụ cấp tiền ăn trưa ( ăn giữa ca) theo thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 của bộ Lao động - Thương binh và xã hội như sau:

- Kể từ ngày 01/5/2012 theo khoản 3 điều 4 Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 quy định:

Mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng.

Như vậy:
- Khoản tiền ăn trưa mà cá nhân được nhận từ DN là khoản thu nhập từ tiền ăn giữa ca và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

- Nhưng nếu vượt trên mức 680.000 đồng/người/tháng thì phần cao hơn phải chịu thuế TNCN.  Ví dụ, công ty A trả cho người lao động mức phụ cấp là 1.000.000 VND, mức  này vượt quá mức quy định 680.000 VND. Do đó, thu nhập chịu thuế TNCN cho phần vượt là 320.000 VND.

Phòng tư vấn pháp luật