Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

11:52 AM GMT+7, Thứ tư, 15/05/2019
65

Luật Trí Nam chia sẻ mẫu 01/PYC phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai ban hành kèm theo thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng khi cá nhân, tổ chức khi muốn xem thông tin thửa đất, chủ đất, lịch sử chuyển nhượng đất hoặc quy hoạch của địa phương có liên quan đến lô đất.

>> Mẫu 01/PYC phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Xác minh lịch sử chuyển nhượng đất đai

Các thông tin về đất đai được phép trích xuất thông tin bao gồm

- Thông tin về thửa đất

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Người sử dụng đất

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Quyền sử dụng đất

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Tài sản gắn liều với đất

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Tình trạng pháp lý

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Lịch sử biến động

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Quy hoạch sử dụng đất

- Trích lục bản đồ thửa đất

- Trích sao GCNQSDĐ

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Giao dịch đảm bảo

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Hạn chế về quyền

- Thông tin liên quan đến thửa đất về Giá đất

Người thực hiện thủ tục yêu cầu trích xuất thông tin về đất đai phải nộp phí, lệ phí và được quyền yêu cầu nhận kết quả bằng email, chuyển phát nhanh.

Nội dung liên quan

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

>> Báo giá dịch vụ luật sư uy tín