Phí bảo hiểm là gì?

11:34 AM GMT+7, Thứ hai, 04/06/2018
10324

Theo khoản 11 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm: Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

Phân tích khái niệm phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm hay còn gọi là giá cả của sản phẩm bảo hiểm là số tiền mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để đổi lấy sự bảo đảm trước các rủi ro sẽ chuyển sang cho công ty bảo hiểm. Thuật ngữ phí bảo hiểm thường được dùng trong các công ty bảo hiểm, trong khi đó các tổ chức hay hội tương hỗ lại sử dụng thuật ngữ "mức đóng góp".

Thông thường cơ cấu phí bảo hiểm thường bao gồm 2 phần:

Phí thuần: là khoản phí phải thu cho phép công ty bảo hiểm đảm bảo chi trả cho các khoản tổn thất được bảo hiểm khi nó xảy ra. Khoản phí này thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng phí toàn bộ và được tính dựa trên các căn cứ sau:

- Xác suất xảy ra rủi ro: khả năng xảy ra tổn thất phải bồi thường;

Cường độ tổn thất: tính khốc liệt, mức độ trầm trọng của tổn thất;

Số tiền bảo hiểm;

Thời hạn bảo hiểm;

Lãi suất đầu tư: thông thườn đây là yếu tố chi phối rất nhiều đến phí thuần trong bảo hiểm nhân thọ.

Phụ phí: là khoản phí cần thiết để công ty bảo hiểm đảm bảo cho các khoản chi trong hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm:

Chi hoa hồng;

Chi quản lý hành chính;

Chi đề phòng hạn chế tổn thất;

Chi thuế nhà nước.

Phí bảo hiểm thường được tính theo công thức:

P = f + d

Trong đó: P: phí bảo hiểm toàn bộ

                 f: phí thuần

                 d: phụ phí

Trên thực tế, mức phí bảo hiểm toàn bộ thường được tính theo căn cứ vào số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí theo công thức:

Phí bảo hiểm = tỷ lệ phí x số tiền bảo hiểm

Trong đó, tỷ lệ phí tỷ lệ phí bảo hiểm thường được xác định theo một tỷ lệ ( tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ phần ngàn). Nhìn chung phí bảo hiểm được nộp ngay khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết. Trong trường hợp phí bảo hiểm là một khoản tiền lớn thì người tham gia bảo hiểm có thể thỏa thuận với công ty bảo hiểm để đóng làm nhiều lần. Công ty bảo hiểm có thể thu định kì 3 tháng hoặc 6 tháng tùy theo thỏa thuận. Phí bảo hiểm có thể thay đổi tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm nếu có sự thay đổi tăng hoặc giảm mức độ rủi ro được bảo hiểm.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

M    0934.345.745 - 024.62928699          E    hanoi@luattrinam.vn

A     Tầng 5, số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 19006196

- Hỗ trợ giải đáp pháp luật từ 8h – 17h các ngày trong tuần

- Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng vui lòng chọn phím 0