Phạt vi phạm giao kết hợp đồng lao động

10:45 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1509

Giao kết hợp đồng là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nó phụ thuộc vào ý chí của hai bên nhưng để đảm bảo hợp đồng được pháp luật công nhận và nếu xảy ra tranh chấp sẽ là căn cứ giải quyết thì pháp luật có quy định chặt chẽ về việc giao kết hợp đồng. Các trường hợp vi phạm về giao kết hợp đồng đều bị phạt.

Người sử dụng lao động có thể bị phạt tới 25 triệu đồng nếu có hành vi vi phạm giao kết hợp đồng. Giao kết hợp đồng là bảo vệ quyền cũng là đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của cả hai bên nên cần phải chú ý. Cụ thể theo số lượng lao động và từng hành vi vi phạm cụ thể, người sử dụng lao động do vi phạm trong giao kết hợp đồng có thể bị phạt như sau:

 

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;
b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;
b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.