Nghỉ việc không báo trước phải bồi thường thế nào?

3:34 PM GMT+7, Thứ sáu, 16/03/2018
1538

Việc người lao động tự ý nghỉ việc mà không có bất cứ thông báo nào cho phía doanh nghiệp thì có thể coi đó là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động 2012. Do đó khi người lao động bỏ việc không gửi đơn xin nghỉ thì doanh nghiệp sẽ được phép xử lý kỷ luật và yêu cầu bổi thường theo các quy định pháp luật sau:

Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định: “Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng”. Đây chính là căn cứ để doanh nghiệp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động.

Quy định về xử phạt lao động nghỉ việc không phép 2018

Ngoài ra, trường hợp người lao động nghỉ việc mà vi phạm thời hạn báo trước hoặc không đưa ra lý do chấm dứt HĐLĐ phù hợp quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 hoặc vi phạm cả hai điều khoản trên được hiểu là người lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động. Vậy doanh nghiệp có thể yêu cầu người lao động bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động 2012.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 47 Bộ luật Lao động: “Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên”.  Việc bù trừ nghĩa vụ bồi thường của người lao động với nghĩa vụ trả lương của doanh nghiệp do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm theo quy định tại Khoản 2, Điều 47, Điều 95 và Điều 96 Bộ luật Lao động 2012

Ví vậy người lao động khi nghỉ phép, xin nghỉ việc tạm thời cần làm đơn để gửi tới doanh nghiệp. Hoặc phải phòng tránh rơi vào sai phạm theo quy định tại Bộ luật lao động.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

M    0934.345.745  -  024.62928699                 E    hanoi@luattrinam.vn

A     Tầng 5, số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN VUI LÒNG GỌI 19006196

- Hỗ trợ giải đáp pháp luật từ 8h – 17h các ngày trong tuần

- Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng vui lòng chọn phím 0