Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện năm 2015

4:43 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
5238

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Lĩnh vực đầu tư có điều kiện) áp dụng từ 01/07/2015 cho nhà đầu tư nước ngoài. Công ty vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục thẩm tra dự án khi đăng ký, bổ sung ngành nghề thuộc các lĩnh vực này.

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo phụ lục số 4 luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13. Quy định này thay thế cho lĩnh vực đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo phụ lục III nghị định 108/2006/NĐ-CP và luật đầu tư 2005.

(Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài uy tín, chuyên nghiệp)

>> Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Luật sư Đào Sơn