Cập nhật: 8:23 PM GMT+7, Thứ năm, 26/02/2015
Nguồn tin:Công ty luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

Từ 01/01/2014 doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, tổ chức, quản lý doanh nghiệp bị xử lý theo nghị định số 155/2013/NĐ-CP theo mức dưới đây


Các lỗi thường gặp bao gồm: Không công bố nội dung ĐKKD, không treo biển tại trụ sở chính, không lưu trữ dấu công ty tại trụ sở chính, kinh doanh trái ngành nghề, ...

- Hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Không lưu giữ các tài liệu và con dấu tại trụ sở chính theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Hành vi kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Phòng tư vấn pháp luật


Nguồn tin:Công ty luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
[Quay lại PL doanh nghiệp]