Mức thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán

9:47 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1015

Hướng dẫn mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho việc chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán từ 01/01/2015. Mọi vướng mắc quý vị có thể tham khảo nghị định số 12/2015/NĐ-CP hoặc gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp.

Từ ngày 01/01/2015, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán chỉ áp dụng 01 cách tính là 2% trên giá chuyển nhượng đối với bất động sản và 0,1% trên giá bán từng lần đối với chứng khoán là nội dung nổi bật tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Cũng theo Nghị định này, các khoản lợi ích về nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp cho người lao động sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN từ năm 2015.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, dự án đầu tư đang áp dụng thuế suất ưu đãi 20% tính đến hết kỳ tính thuế TNDN năm 2015, được áp thuế suất 17% từ năm 2016.

Về việc xử lý chậm nộp thuế, Nghị định quy định, người chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền chậm nộp. Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Phòng tư vấn pháp luật