Cập nhật: 9:38 PM GMT+7, Thứ năm, 04/05/2017
Nguồn tin:
 • Font
 • In bài
 • Gửi cho bạn bè
 • Ý kiến

Pháp luật quy định mức phạt hợp đồng như thế nào? Có quy định tối đa mức phạt vi phạm hợp đồng


 

Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Đối với các hợp đồng dân sự thì các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thoả thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

                                                       

Đối với các hợp đồng thương mại, do Luật thương mại điều chỉnh thì quy định mức phạt hợp đồng như sau: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm

Đối với các hợp đồng xây dựng, pháp luật có quy định: Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12 % giá trị hợp đồng bị vi phạm,...

Do đó, tùy vào từng loại hợp đồng khác nhau mà có những quy định về mức phạt hợp đồng khác nhau, do đó, bạn cần căn cứ vào hợp đồng của mình để xác định mức phạt vi phạm.

 


  Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
  [Quay lại Giải đáp pháp luật]