Mức giảm trừ gia cảnh 2014

11:09 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
3021

Mức giảm trừ gia cảnh 2014 cập nhật mới nhất dựa trên quy định pháp luật. Ngoài ra luật sư xin trích dẫn thủ tục và hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh để quý vị tiện theo dõi.

Bạn đang kê khai thuế thu nhập cá nhân và mong muốn biết mức giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc như con, bố mẹ? Chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ gia cảnh áp dụng cho năm 2014 để các bạn tiện theo dõi.

A. Mức giảm trừ gia cảnh

1. Đối với người nộp thuế: 9 triệu đồng/ 1 năm, 108 triệu đồng/ 1 năm.

2. Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

B. Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

I. Thông tin cơ bản về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh:

1. Cơ quan cấp phép: Cục Thuế; chi cục thuế.

2. Thời gian giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

3. Lệ phí: Không                                                                                  

II. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh:

1. Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập;

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30/1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong năm nếu có sự thay đổi (tăng, giảm) thì thời hạn gửi bản đăng ký chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi;

3. Cơ quan chi trả thu nhập tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của cá nhân; thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của cá nhân nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất là ngày 20/2 của năm. Trường hợp đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký.

III. Danh mục hồ sơ:

1. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16-ĐK/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013

a) Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.

b) Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN (Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009).

c) Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN (TT 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009).

d) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch: mẫu số 09-03/PL-TNCN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013) .

Phòng tư vấn pháp luật