Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2014

8:22 PM GMT+7, Thứ sáu, 27/02/2015
4595

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2014 theo hương dẫ của Bảo hiểm xã hội

 

(Dịch vụ hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến uy tín, đầy đủ)

1. Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Mức đóng BHXH từ ngày 1-1-2014 trở đi bằng 26% mức tiền lương, tiền công tháng (tăng 2% so với năm 2013), trong đó người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 18%.

Mức đóng BHYT từ ngày 1-1-2014 bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%.

Mức đóng BHTN từ ngày 1-1-2014 trở đi bằng 2% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1%.

2. Thu BHXH tự nguyện

- Mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 1-1-2014 trở đi bằng 22% mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện do người tham gia lựa chọn (tăng 2% so với năm 2013).

- Đối với những người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng, trong năm 2013 đã đóng BHXH sang năm 2014 theo mức 20%, yêu cầu đóng thêm 2% đối với thời gian đã đóng sang năm 2014.

Phòng tư vấn pháp luật