Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bản mới nhất

10:07 PM GMT+7, Thứ hai, 11/06/2018
2356

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật ban hành kèm tại Phụ lục II-2 thông tư 20/2015/TT-BKHĐT là thành phần tài liệu quan trọng trong hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tùy theo chức vụ mà người đại diện theo pháp luật hiện đang nắm giữ, công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành.

>> Tải mẫu II-2 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bản mới nhất

Cách điền thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2018

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp năm 2018

Thứ nhất người đại diện theo pháp luật mới phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tưôợng cấm quản lý doanh nghiệp theo điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 và không làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị đóng mã số thuế.

Thứ hai công ty thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy trình thủ tục ghi nhận tại Luật doanh nghiệp 2014.

Thứ ba công ty phải thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới.

>> Hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018