Mẫu thỏa ước lao động tập thể năm 2015

9:05 AM GMT+7, Thứ bảy, 07/03/2015
77526

Mẫu thỏa ước lao động tập thể được luật sư cập nhật mới nhất theo luật lao động số 10/2012/QH13 năm 2014

Mẫu thỏa ước lao động tập thể áp dụng cho công ty xây dựng, công ty sản xuất sử dụng nhiều lao động, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

>> Tải mẫu thỏa ước lao động tập thể

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn cần hoàn thiện cho phù hợp với mục đích của mình và theo quy định của pháp luật.

Phòng tư vấn pháp luật