Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

4:27 PM GMT+7, Thứ năm, 07/06/2018
11212

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuẩn luật, tư vấn điều kiện bổ nhiệm trưởng phòng, bổ nhiệm phó phòng của doanh nghiệp theo quy định mới nhất. Đối với người dự kiến bổ nhiệm là người nước ngoài thì công ty phải chấp hành đúng quy định về xin cấp giấy phép lao động và đăng ký visa lao động cho người nước ngoài trong quá trình làm việc tại công ty.

>> Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Tư vấn soạn thảo quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuẩn luật

Điều kiện bổ nhiệm trưởng phòng theo quy định mới

Người dự kiến được bổ nhiệm làm trưởng phòng, phó phòng yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện sau

1. Có năng lực hành vi dân sự.

2. Có giấy phép lao động nếu là người nước ngoài.

3. Có trình độ chuyên môn phù hợp với quy định pháp luật về lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp đang triển khai.

4. Không thuộc trường hợp cấm quản lý doanh nghiệp theo điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.