Mẫu quy chế tổ chức và làm việc của các phòng ban trong công ty

3:30 PM GMT+7, Thứ ba, 05/06/2018
13684

Mẫu quy định về phân công, phân cấp chế độ làm việc tại công ty áp dụng cho việc quản trị nội bộ doanh nghiệp. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế hoạt động của các phòng ban trong công ty được quy định trong các văn bản pháp luật nào?