Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

10:35 AM GMT+7, Thứ năm, 10/01/2019
21584

Năm 2019 người thực hiện thủ tục ly hôn mua mẫu đơn xin ly hôn đơn phương (Hay còn gọi là Đơn khởi kiện ly hôn) tại TAND dự kiến tiền hành thủ tục hoặc sử dụng đơn ly hôn đơn phương viết theo theo mẫu ban hành kèm theo nghị quyết 01/2017 của Hội đồng thẩm phán. Cách khai đơn xin ly hôn đơn phương cần trú trọng các vấn đề gì để Tòa án chấp thuận yêu cầu và tiếp nhận giải quyết thủ tục xin ly hôn đơn phương cho bạn? Hãy cùng tìm hiểu.

>> Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới

Sử dụng mẫu đơn xin ly hôn đơn phương tại đâu?

Thủ tục ly hôn đơn phương được giải quyết trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm Tòa án chấp nhận hồ sơ khởi kiện. Như vậy do việc xét xét nội dung yêu cầu trong đơn ly hôn đơn phương nên tính từ thời điểm gửi đơn ly hôn tới Tòa án đến khi Tòa án giải quyết xong thủ tục ly hôn là khoảng 4 đến 5 tháng. Bạn cũng nên biết rằng Tòa án sẽ chỉ xem xét cho ly hôn đơn phương khi đã giải quyết các yêu cầu về nhân thân liên quan hoặc vợ chồng thống nhất tách các nội dung chưa thỏa thuận được sang một vụ án dân sự độc lập. Đây cũng là lý do bạn cần lưu ý khi trình bày đơn ly hôn đơn phương. Cụ thể

Bạn cần điền tất cả các mục trong đơn xin ly hôn đơn phương để Tòa án thấy rằng bạn đã có ý kiến đủ về tất cả các nội dung liên quan. Những mục không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ Không yêu cầu chứ không được để trống.

Hai là trình bày nội dung đơn ly hôn đơn giản, xúc tích ví dụ: Nội dung ly hôn bản chỉ cần viết khoảng 03 dòng với đủ nội dung về thời điểm bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, loại mâu thuẫn và ảnh hưởng của nó đến vợ chồng.

Nội dung đơn ly hôn đơn phương sẽ gồm các mục sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm 2019

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ..................................................................................

Họ và tên (Vợ/ chồng) : ................................... năm sinh :..................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :...................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :.....................năm sinh :......................................

CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:.....................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)..........................................................................................

Họ và tên (Vợ/ chồng) : ................................... năm sinh :..................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :...................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :.....................năm sinh :......................................

CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:.....................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)..........................................................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn: Nội dung trình bày lý do xin ly hôn không yêu cầu phải phức tạp, bởi quyền xin ly hôn là quyền nhân thân nên cá nhân được quyền yêu cầu Tòa án cho ly hôn mà trừ trường hợp pháp luật cấm (Ví dụ: Chồng xin ly hôn khi vợ nuôi con dưới 12 tháng tuổi). Bạn chỉ cần nêu lý do thực tế theo đúng mốc thời gian ghi trên đơn với cách trình bày ngắn gọn, xúc tích.

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn với Ông/ Bà:

* Về con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con và trình bày rõ hiện các con đang sống cùng với ai, ở đâu, nguyện vọng và để nghị người được trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng.

* Về tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia như thế nào?

* Về nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có...

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                     Người làm đơn

                                                                             (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)