Mẫu điều lệ công ty TNHH và những thay đổi mới nhất

9:31 AM GMT+7, Thứ bảy, 26/01/2019
4114

Nội dung điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) năm 2019 có những thay đổi cơ bản dựa trên các quy định pháp luật mới ban hành vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Luật sư xin chia sẻ mẫu điều lệ công ty TNHH bản mới nhất cùng các hướng dẫn về thủ tục thay đổi điều lệ công ty TNHH để cộng đồng doanh nghiệp tham khảo

Tư vấn soạn thảo điều lệ công ty tnhh năm 2019

>> Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên

>> Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những điểm mới thay đổi trong nội dung điều lệ công ty TNHH bao gồm:

Thứ nhất là việc quản lý các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh, thành phố khác: Theo đó từ 10/10/2018 công ty TNHH được thành lập kho chứa hàng, văn phòng giao dịch khác tỉnh, thành phố mà không bắt buộc gắn với thành lập chi nhánh công ty như quy định trước đây.

Thứ hai khi thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH bắt buộc doanh nghiệp phải ghi nhận nội dung sửa đổi điều lệ vào trong biên bản họp (Nếu có) và quyết định của công ty.

Thứ ba công ty TNHH chỉ được yêu cầu phòng đăng ký kinh doanh ghi nhận thành viên góp vốn mới khi thành viên này đã góp vốn vào công ty và được công ty cấp giấy xác nhận góp vốn.

 

Thủ tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai nội dung bạn cần biết:

Thứ nhất là thẩm quyền thông qua việc thay đổi điều lệ của công ty TNHH: Theo đó Chủ tịch công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có thẩm quyền thay đổi điều lệ công ty. Do đó khi sửa đổi, bổ sung doanh nghiệp cần tổ chức cuộc họp và ban hành quyết định của các cơ quan này thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Thứ hai là về mặt hình thức của điều lệ công ty sau khi thay đổi thì căn cứ khoản 3 điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014: “Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.”

Như vậy điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung cần có đủ các chữ ký của các đối tượng đã nêu để đảm bảo giá trị pháp lý.

 

Công ty sử dụng mẫu điều lệ công ty trong những trường hợp nào?

Thông thường công ty TNHH chỉ sử dụng mẫu điều lệ công ty khi trình các thành viên góp vốn kế hoạch thành lập công ty, kế hoạch thay đổi đăng ký doanh nghiệp hoặc kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Căn cứ vào thực tế quản trị doanh nghiệp và sử dụng công ty có thể bổ sung và thỏa thuận thêm các điều khoản không trái luật vào điều lệ. Điều lệ được coi là hợp pháp khi nội dung không trái luật và ban hành đúng nội dung, hình thức, quy trình đã nêu ở phần trên.

Nội dung hữu ích

>> Tư vấn thành lập công ty năm 2019

>> Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2019

>> So sánh nội dung điều lệ công ty TNHH và công ty cổ phần