Mẫu công văn đề nghị thanh toán mới nhất

12:31 PM GMT+7, Thứ bảy, 28/02/2015
46171

Mẫu công văn đề nghị thanh toán mới nhất được luật sư soạn thảo theo quy định pháp luật. Biểu mẫu sử dụng cho giao dịch giữa các công ty hoặc cá nhân với cá nhân và cá nhân với công ty, tổ chức

Mẫu giấy đề nghị thanh toán hay thường gọi là công văn đề nghị thanh toán được sử dụng để thu hồi công nợ của công ty, yêu cầu thanh toán theo hợp đồng, yêu cầu thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng hoặc cũng là một hình thức của công văn đòi nợ. Biểu mẫu giữa các cá nhân khi cho vay hoặc giao kết hợp đồng có thể viết tay.

>> Tải mẫu công văn đề nghị thanh toán

Biểu mẫu chỉ có tính chất tham khảo, Quý vị cần chỉnh sửa và điền các thông tin thực tế cho phù hợp trước khi sử dụng.

Phòng tư vấn pháp luật