Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

9:49 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
26605

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC thay thế cho biên bản hủy hóa đơn mà các doanh nghiệp thường sử dụng.

Từ 01/06/2014 doanh nghiệp bán hàng, cung ứng dịch vụ có hóa đơn viết sai phải thực hiện lập biên bản thu hồi hóa đơn đã xuất và biên bản điều chỉnh hóa đơn đã xuất.

>> Mẫu biên bản thu hồi hòa đơn

>> Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Hai biểu mẫu này thay thế cho việc lập biên bản hủy hóa đơn doanh nghiệp thường sử dụng.

Phòng tư vấn pháp luật