Luật tố tụng hành chính bản mới nhất

2:25 PM GMT+7, Thứ tư, 30/01/2019
2102

Luật tố tụng hành chính mới nhất hiện nay là Bộ luật số 93/2015/QH13 ban hành ngày 25/22/2015 thay thế cho Luật tố tụng hành chính năm 2010. Việc khởi kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính được ban hàng sau ngày 01/07/2016 đều được Tòa án giải quyết căn cứ vào Luật tố tụng hành chính năm 2015.

Luật tố tụng hành chính bản mới nhất

>> 93/2015/QH13 Luật tố tụng hành chính

Luật tố tụng hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết vụ án hành chính, xác định rõ quyền khởi kiện của nguyên đơn và quy trình giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án. Đây là quy định quan trọng trợ giúp cho người dân là cá nhân, tổ chức khởi kiện lại những hành vi hành chính, quyết định hành chính do cơ quan nhà nước ban hành gây thiệt hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Lưu ý là các quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh ngoại giao mang tính chất bí mật nhà nước sẽ do Chính phủ quy định cũng nằm ngoài phạm vi thẩm quyền xét xử án hành chính của Toà án nhân dân.