Luật quản lý thuế năm 2013 số 21/2012/QH13

11:16 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
6577

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ban hành ngày 20/11/2012 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2013. Để cập nhật các quy định và hướng dẫn mới của Luật Quý vị gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật thuế 19006196 để gặp Luật sư

Luật quản lý thuế mới có nhiều điểm khiến doanh nghiệp lo lắng

>> Tải Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 

Phòng tư vấn pháp luật