Cập nhật: 2:07 PM GMT+7, Thứ tư, 03/05/2017
Nguồn tin:
 • Font
 • In bài
 • Gửi cho bạn bè
 • Ý kiến

 Chi nhánh công ty được lựa chọn 2 hình thức hạch toán là  hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc, sau đây chúng tôi sẽ phân tích cụ thể hai hình thức hạch toán này để quý vị lựa chọn.


 Chi nhánh công ty được lựa chọn 2 hình thức hạch toán là  hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc, sau đây chúng tôi sẽ phân tích cụ thể hai hình thức hạch toán này để quý vị lựa chọn.

Chi nhánh hạch toán độc lập: là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi số kế toán tại chi nhánh, tự kê khai và quyết toán thuế

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, cuối tháng/quý gửi về công ty mẹ để kê khai và quyết toán thuế.

Điểm chung của chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc:

-    Do công  ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự

-    Vốn kinh doanh của công ty mẹ và hiệu quả kinh doanh của chi nhánh là của công ty.

-    Hoạt động theo chủ trương và ủy quyền của công ty

-    Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty mẹ.

 

 

 

 

 

Phân biệt giữa hạch toán độc lập và phụ thuộc

 

Chi nhánh hạch toán độc lập

-Có bộ máy kế toán riêng và được coi là đơn vị kế toán độc lập với công ty.

 

Kê khai nộp thuế môn bài, GTGT,  thu nhập doanh nghiệp, BCTC cho cơ quan thuế tại địa phương đặt chi nhánh, công ty mẹ làm BCTC hợp nhất.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Chi nhánh khác tỉnh với công ty

- Có bộ máy kế toán riêng nhưng không phải đơn vị độc lập mà là đơn vị thuộc bộ máy kế toán của công ty.

- Kê khai môn bài, thuế GTGT tại chi nhánh,

- Thuế TNDN kê khai và quyết toán tại công ty

- Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, hoặc không thực hiện hạch toán kế toán thì khai tập trung tại công ty.

Chi nhánh cùng tỉnh với công ty

 Kê khai và nộp  tại công ty.

Để sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại 04.62928699/0934345745

 

Công ty chúng tôi nhận giải đáp các vướng mắc về thủ tục thành lập chi nhánh công ty qua điện thoại 19006196. Gọi điện đến tổng đài tư vấn pháp luật các bạn sẽ được Luật sư giải đáp ngay các vấn đề bạn quan tâm về việc lập chi nhánh.


  Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
  [Quay lại Đăng ký kinh doanh]